Monthly Archives

September 2020

Print Next postponed to 2021

Grafkom has, together with its partners Grafiska Företagen and Nopa, decided to postpone Print Next until 2021. The reason behind this of course the ongoing corona pandemic. "This moment is not the right moment to meet in large groups…

Print Next skjuts på framtiden

Grafkom har tillsammans med sina partners Grafiska Företagen och Nopa definitivt beslutat att inte genomföra Print Next under 2020 med anledning av Corona-pandemin. – Det är inte läge att ordna ett så pass stort event som Print Next…