Print Next skjuts på framtiden

Grafkom har tillsammans med sina partners Grafiska Företagen och Nopa definitivt beslutat att inte genomföra Print Next under 2020 med anledning av Corona-pandemin.

– Det är inte läge att ordna ett så pass stort event som Print Next just nu. Vi tar nya tag och arrangerar branschens viktigaste träff när läget ser bättre ut, säger Magnus Thorkildsen på Grafkom.

I våras sköts Print Next upp till november på grund av den osäkerhet som rådde. Efter ett gemensamt beslut har vi nu valt att ställa in Print Next helt i år. Just nu finns inget datum satt för när Print Next blir av men vi ser fram emot att träffa alla deltagare när läget är bättre.