Världens första ”print business hackathon” för grafiska branschen

Den 12 och 13 oktober arrangeras ett så kallat ”Print Hackaton” – med syfte att under ett par intensiva timmar driva fram nya affärsidéer inom grafisk bransch.

Grafkom som meddelar att man samarbetar med VIGC, som är Grafkoms motsvarighet i Nederländerna och Belgien, kring eventet som hålls online. VIGC är tillsammans med EY arrangör och Grafkom bjuder in alla medlemmar att vara med utan kostnad. Magnus Thorkildsen som är partner i Grafkom sitter i juryn för tävlingen.

– Det är ett sätt för alla grafiska företag att under en dag fundera på vilken väg man ska ta framåt, säger Magnus Thorkildsen.

Uppgiften i tävlingen är att man inom ett valt område – civiltryck, förpackning, publishing eller industriellt tryck – ska arbeta fram nya modeller för affärer. Antingen tillsammans med andra personer i branschen eller med ett team från ditt egna företag.

Under den andra dagen presenterar man sin idé för en jury som utser den bästa modellen.

Deltagarna är förutom grafiska företag även startups och studenter som man får möjlighet att samarbeta med. Det finns också en grupp med rådgivare inom olika områden som hjälper till under processen.

Mer information om VIGC Hackathon finns här.