Cappelen Damm CO2-kompenserer med Carbon Balanced Paper

Norges største forlag – Cappelen Damm – er det første forlaget i Norden som CO2-kompenserer gjennom Grafkoms nye kompensasjonsordning Carbon Balanced Paper. CO2-kompensasjonen er en del av en større satsing Cappelen Damm nå gjør. Målsettingen er at forlaget innen 2026 skal være klimanøytralt på egne utslipp og kompensere for resterende, uunngåelige utslipp.

Cappelen Damm har som mål å minske miljøbelastningen mest mulig. For å nå målene jobber forlaget med egne og samarbeidspartneres sertifiseringer. (Miljøfyrtårn, FSC og PEFC.) Forlaget har satt seg høye mål og har allerede redusert sine direkte og indirekte klimagassutslipp med 25 prosent fra 2018 til 2020. Innen 2030 er målet å nå en reduksjon på hele 50 prosent.

– Vi arbeider bredt med miljøspørsmålet. Fremfor å kun basere oss på kjøp av kvoter prioriterer vi grundig og langsiktig arbeid med de utslippene vi har mulighet til å faktisk påvirke. Konkrete tiltak som gir varige resultat er vår førsteprioritet, sier Roy Jensrud, miljøansvarlig i Cappelen Damm, til Bok365.

“Enkelt å komme i gang”

Jensrud legger til at man i tillegg kjøper klimakvoter gjennom flere ulike prosjekt. Et av prosjektene Cappelen Damm har valgt å kjøpe kvoter gjennom er Carbon Balanced Paper, et prosjekt Grafkom lanserte i vår.

– Vi kompenserer for et antall tonn med papir gjennom Carbon Balanced Paper og World Land Trust. Det finnes en rekke ulike prosjekt man kan kompensere gjennom. Carbon Balanced Paper er et prosjekt det er veldig enkelt å komme i gang med. Men det viktigste er selvsagt at alle gjør noe, uansett hvilket prosjekt man velger, sier Jensrud.

Han oppfordrer hele den grafiske verdikjeden til å jobbe aktivt med klimagasskutt.

– Vi vektlegger å redusere klimafotavtrykket gjennom hele verdikjeden. Forlaget ønsker å se og adressere det store bildet, over hele bokens verdikjede. Ikke bare i eget hus, men hele veien fra skog til bok, forteller Roy Jensrud, som dog understreker at kvotekjøp i seg selv ikke løser samfunnets utfordringer.

Les mer om Cappelen Damms klimainitiativ på Bok365 her.

Les hele forlagets klima- og miljørapport her.