Wera AS første trykkeri i Norden med Carbon Balanced Paper

Wera AS i Porsgrunn er første trykkeri i Norge som Co2-kompenserer for sitt papirbruk gjennom Carbon Balanced Paper, en tjeneste nettverket Grafkom lanserte i Norge i april.

– Våre kunder er definitivt mer opptatt av miljø og bærekraft enn tidligere. Dette gjelder alle varer og tjenester. For oss er Carbon Balanced Paper en veldig enkel tjeneste der vi kan tilby alle våre trykksakskunder kompensasjon gjennom vern av regnskog i Vietnam, sier Dag Brekke-Rasmussen i Wera.

Han forteller videre at kompensasjonsordningen man nå tilbyr er ett av flere tiltak bedriften har gjennomført i sitt miljøarbeid.

– Vi ble Svanemerket allerede i 2007, vi er med i Trykt i Norge og vi la nylig solceller på taket da vi flyttet. Co2-kompensasjon føles derfor som et naturlig neste steg for å minimere vårt miljøavtrykk, sier Brekke-Rasmussen.

Trykksakskjøperne først ute

Partner i Grafkom, Magnus Thorkildsen, forteller at det har vært stor interesse rundt tjenesten så langt.

– Vi tilbyr en veldig, veldig enkel tjeneste, og det tror jeg gjør konseptet interessant for mange. Så langt har det vært mest interesse fra trykksakskjøpere, men vi har nå også dialog med flere trykkerier som vurderer å kompensere for papirforbruket eller for hele virksomheten, sier Thorkildsen.

Carbon Balanced Paper tilbyr alle i den grafiske verdikjeden å enten;

A) Co2-kompensere for hele eller deler av sitt papirforbruk.

B) Kompensere for hele sin virksomhets Co2-utslipp, inkludert papirforbruket.