Ekonomiexpert inom skogsindustrin – Kerstin Hallsten till Print Next

Vi är mycket glada över att vi lyckats boka in den efterfrågade ekonomiexperten Kerstin Hallsten till Print Next den 24:e november. Hon kommer där att berätta om den skogsbaserade industrins nuläge och utveckling.

Pressen på skogen som råvara ökar – hur kommer det att påverka vår bransch i framtiden? Det kommer Kerstin Hallsten att prata om under sitt föredrag på Print Next i höst.

Kerstin Hallsten är Chefekonom på Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna.

Som chefsekonom har hon ett övergripande ansvar för handelsfrågor och analys av branschekonomi och marknadsutveckling. Hon ansvarar även för bedömningar av den samhällsekonomiska utvecklingen globalt och i Sverige, för organisationerna.

Kerstin Hallsten medverkar regelbundet i SVT:s Ekonomibyrån som programleds av ekonomijournalisten Carolina Neurath.

Hallsten har där diskuterat exempelvis frågan om den ryska ekonomin efter sanktionerna och om den står inför en kollaps, men även om pandemins inverkan på världsekonomin.

På Print Next kommer vi att få höra en uppdatering av den aktuella ekonomiska situationen i världen i allmänhet samt hur det går för de skogsbaserade industrierna i synnerhet.

Läs mer och anmäl dig till Print Next den 24 november.