Ny studie: Vil betale ekstra for Co2-kompenserte bøker

Flere undersøkelser har den siste tiden slått fast det mange allerede vet: Folk foretrekker fysiske bøker fremfor både e-bøker og lydbøker.

Og like interessant; Konsumentene er villige til å betale mer for Co2-nøytrale bøker. Det skriver Stora Enso i en pressemelding.

En undersøkelse gjort for Stora Enso i Storbritannia, Frankrike og USA viser at folk foretrekker fysiske bøker (65%) fremfor e-bøker (21%) og lydbøker (14%).

“With the book market strong coming out of the pandemic, our goal with this survey was to gain insights into whether the market would stay that way in a post-pandemic world. And the answer we got was a resounding yes,” says Jonathan Bakewell, VP, Head of Segment Office and Book Papers, Stora Enso.

Deltagerne i undersøkelsen trekker fram de fysiske egenskapene til papirboka til hvorfor man foretrekker papir fremfor andre alternativ. Man vil ha noe fysisk å holde i, til og med lukten av en papirbok trekkes fram i undersøkelsen som en positiv egenskap.

Vil betale for kompensering

En majoritet av deltagerne i undersøkelsen (61%) sier videre at man er villige til å betale mer for bøker som er Co2-nøytrale. Blant de yngre generasjoner er tallet enda høyere (70%).

“These findings among many others are making for good conversation starters with our printer and publishing customers,” Bakewell says, “as we begin to figure out as an industry how to best meet the demand for carbon neutrality.”