Allt viktigare för tryckerier att kunna visa upp sitt hållbarhetsarbete

I ett nyhetsbrev från Intergraf skriver organisationen att det sätts en allt större press på bok- och tidskriftsutgivare att visa var man står i hållbarhetsfrågor. Detta budskap är något som lyfts fram i engelska ”Whats New In Publishing”.

Följdverkan av detta blir då att tryckerierna i sin tur får motsvarande krav från förlagen och att det blir allt viktigare även kommersiellt för tryckerierna att jobba hållbart.

Enligt “What’s New in Publishing’, så ligger det till så att incitamentet för förlag att ta fram sina egna hållbarhetsmål inte bara kommer från lagar och förordningar utan också från mediaköpare, som på uppdrag av varumärkesägarna börjar utvärdera förlaget utifrån ett allt strängare hållbarhetsperspektiv.


Grafkom erbjuder Co2-kompensation genom Carbon Balanced Paper, det kan du läsa mer om här.