Fagtrykk leverte Co2-kompenserte brosjyrer og emballasje

Når Fagtrykk i Trondheim nylig skulle levere ulike brosjyrer og flyers som skulle distribueres ut til 400 forhandlere til Talgø, valgte man i samråd med kunde å kjøpe klimakvoter gjennom Carbon Balanced Paper.

“Ved å kjøpe klimakvoter av World Land Trust kompenserte vi for klimagassutslipp som oppstår ved produksjon. […] I tillegg er vi et Svanemerket trykkeri og medlem av Trykt i Norge. Talgø og deres forhandlere skal være sikker på at dette er et produkt som er produsert i Norge, på en klimavennlig måte og på bærekraftige materialer,” skriver Fagtrykk.

Eskene som ble laget tok høyde for distribusjon og stabling i hyller ute hos forhandlerne, og på lageret til Talgø.