Printing Outlook for 2023

Commentary by Lasse Krogell A couple of weeks ago the US based web community “What They Think” published a summary of their Outlook report. Also, BPIF in the UK and BVDM in Germany have published their reports. In this writing I will put…

Bobst making the connection

Bobst, an impressive Swiss company founded in the nineteenth century, is one of the world’s top suppliers of finishing systems for labels, flexible packaging, corrugated and folding carton industries. It has production facilities in…

Vad är kontaktdon?

Kontaktdon är något som du kan behöva av flera olika anledningar. Oavsett varför du behöver det återstår dock det faktum att du behöver köpa det. Var kan man då hitta kontaktdån? Det är här vi brukar rekommendera att du tar internet till…