Print Next 22 Presentationer

Under dagen Print Next den 24 november 2022 hölls en lång rad olika presentationer från inspirerande talare. Här kan du ladda ner många av de bilder som visades under dagen.

Grafisk industri – en nulägesrapport | Eva Glückman, vd Grafiska Företagen

Den skogsbaserade industrins nuläge och utveckling | Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna

Ett hus fullt av idéer om fysisk kommunikation | Kjetil Amundsen, deputy CEO Idé House of Brands

Kjetil Amundsen.pdf

Framtidens förpackningar – det hållbara valet är det nya premium-valet | Michael Fridvall, Account Manager Nordics, Holmen Iggesund

När vill vi ha fysisk kommunikation? | Stefan Blomqvist, vd 21grams

KLS Pureprint om framtidens cirkulära trycksaker | Kasper Larsen, KLS Pureprint

Så här mäter och redovisar man CO2 – Climate Calcs utveckling och framtid | Magnus Brolin, Altamont Media

Sälj mer till dina viktigaste kunder – så här fungerar Account based marketing | Peter Carlén, Customer Insights Manager, Sogeti

Hur får man snurr på sin online-försäljning? Vad är kruxet med B2B E-handel? | Anette Julander, Online sales manager B2B / E-com specialist

Nya teknikkrav inom grafisk produktion du måste ha koll på inför 2023 | Lukas Engqvist, Prepress-expert Brobygrafiska

Inkjet-rapporten: Koll på inkjet – utvecklingen och utbudet, inkjetpressar för “civiltryck” | Anders Medbo

Developing customer-oriented propositions worldwide | Rick Molenaar, CMO Helloprint

Så här blir framtiden ljus för grafisk industri | Claes Magnusson, entreprenör, grafiker och rektor Malmö Yrkeshögskola